Biên phiên dịch

Chức danh Địa điểm Mức lương
Trợ lý kinh doanh cho Người Nhật Hà Nội 25mil
PHIÊN DỊCH HÀN-ANH Hà Nội 5000-7000$
Thư Ký Tổng Giám Đốc Tiếng Nhật Hà Nội Liên hệ
Thư Ký Tổng Giám Đốc Hà Nội Liên hệ
Phiên dịch tiếng Nhật cho chủ tịch Hưng Yên Liên hệ
Phiên dịch tiếng Nhật tại Hưng Yên. Hưng Yên Liên hệ
03 PHIÊN DỊCH SONG NGỮ TRUNG-HÀN Bắc Giang Liên hệ
PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT cho GĐ người Nhật Hà Nội Liên hệ
Chinese Translator Hà Nội Liên hệ
PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT..1 Hà Nội Liên hệ
PHIÊN DỊCH KIÊM HÀNH CHÍNH Hà Nội Liên hệ
Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật Hưng Yên 12tr
NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH KIÊM THU MUA Bình Dương Liên hệ
PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT Hà Nội Liên hệ
BRSE (HCM) Hồ Chí Minh Liên hệ
0FFICE LEADER Hà Nội 1000~1200$
PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT cho công ty sản xuất của Nhật Hà Nội Liên hệ

Nộp hồ sơ hay liên hệ với nhân viên phụ trách

HRSearch

ĐT: 0985714314

Email: info@hrsearchvn.com

skype

Ms. Chinh

ĐT: 0971777314

Email: chinh@hrsearchvn.com

skype

Hotline 24/7

ĐT: 024 7300 8268

Email: info@hrsearchvn.com

skype